نویسنده = یعقوب فروتن
تعداد مقالات: 1
1. شکاف نسلی مرتبط با نقش های جنسیتی و تحولات جمعیتی در ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 119-144

یعقوب فروتن