کلیدواژه‌ها = جوانان
تعداد مقالات: 3
1. عوامل مؤثر بر مطرودیت فضایی جوانان شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 3-3

علی‌اکبر تاج‌مزینانی؛ مهدی فولادگر


2. آسیب شناسی مناسک دینی جوانان اصفهان با تأکید بر قمه زنی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-1

علی ربانی خوراسگانی؛ زهرا سادات کشاورز


3. بررسی میزان گرایش جوانان شهر رشت نسبت به جراحی-های زیبایی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 145-170

بهجت یزدخواستی؛ علی یعقوبی چوبری؛ مژگان کاردوست؛ محبوبه عنانهاد