انگاره‌ی مردم ارمنستان از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

3 دانشجوی دکتری بازاریابی دانشگاه تکزاس دالاس

چکیده

انگاره از یک مقصد بر روی فرایند تصمیم‌گیری گردشگر، انتخاب مقصد و رفتار گردشگر در مقصد تأثیرگذار است. به همین دلیل برای طراحی یک راهبرد مؤثر بازاریابی، داشتن ارزیابی دقیق از انگاره امری ضروری است، در این صورت است که یک مقصد گردشگری توانایی خلق محصولی متناسب با انتظارات واقعی گردشگر را دارا              می باشد و تضمین‌‌کننده‌ی رشد گردشگری در بازار هدف انتخاب شده خواهد بود. این تحقیق برای تعیین و ارزیابی انگاره‌ی ایران به عنوان یک مقصد گردشگر و تشخیص تمایز بین ایران و کشورهای عربی از نگاه مردم شهر ایروان (پایتخت کشور ارمنستان) صورت گرفته است.هدف اولیه‌ی این تحقیق عبارت است از این که بدانیم مردم ارمنستان در مورد ایران چگونه می‌اندیشند و انگاره‌ی ایران را در ذهن خود چگونه ترسیم کرده‌اند و ثانیاً آیا مردم ارمنستان بین ایران و کشورهای عربی منطقه تمایز قائل هستند یا خیر. در این مقاله، با بهره‌گیری از پژوهش های موجود مربوط به انگاره‌ی مقصد گردشگری، ابتدا مفاهیم و رویکردهای انگاره توضیح داده شده‌است، سپس برای ترسیم انگاره‌ی مردم ارمنستان از ایران از مدل سه بعدی اکتنر و ریچی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که انگاره‌های  که مردم شهر ایروان از ایران  به عنوان مقصد گردشگری دارند مثبت است. آنان  احساس خوشایند و مطلوبی نسبت به ایران دارند و آن را مقصدی جذّاب برای گردشگری محسوب می‌کنند و هدف اصلی آنان برای سفر، دیدار از جاذبه‌های ایران است.

کلیدواژه‌ها