جوانی : نیازها و انتظارات و جنبه های آسیب شناختی آن

نویسنده

استاد بازنشسته رشته جامعه شناسی

چکیده

: طی چند دهه اخیر جمعیت جوان ایران، از چند جهت با افزایش کمی و گسترش کیفی همراه بوده است. به این معنی که علاوه بر افزایش عددی جمعیت در این مقطع سنی، به خاطر بهبود بهداشت و افزایش طول دوره زندگی (life-cycle) دورۀ جوانی نیز که مرحله­ای از آن است گسترش یافته است. این افزایش کمی (طولی و عرضی) جوانی، بر پیچیدگی مسائلی چون بیکاری و آسیب­های دورۀ جوانی دامن زده است. از سوی دیگر، با گسترش رسانه­های جمعی و فرایند جهانی شدن، فرهنگ­های ملی و محلی تحت تاثیر این دو جریان قوی قرار گرفته و به دنبال آن درونۀ زندگی نسل جوان نیز به شدت از آن­ها تاثیر پذیرفته است. هدف این مقاله بررسی گذرایی از نیازها و انتظارات جوانان در جامعۀ ما در دوران کنونی است.
     در این بررسی پس از تعریف جوانی به منزلۀ «مفهومی فرایندی» و با مروری بر برخی رویکردهای نظری، می­کوشیم تا نیازها و انتظارات گروه­های سنی جوان را در حوزه­های زیستی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تقسیم بندی نموده تا زمینه­ برای بررسی دقیق­تر موضوع فراهم گردد. در ادامه بحث، به دو نکته اشاره شده است: یکی این که با گسترش دامنه و تنوع نیازها و انتظارات جوانی، در مقابل آن برخورد خانواده­ها و جامعه با این نیازها چگونه بوده است؛ و دوم این که برآوردن این نیازها، از میزان آگاهی جوانان  (در سطح خرد) و گسترش خوی مصرف­گرایی (در سطح کلان) تاثیر می­پذیرد. به دنبال این وضعیت پیچیده به طور مختصر به بحران هویت در دوران جوانی و آسیب پذیری آن­ها خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها