راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و تدوین مقالات

پژوهشنامه‌ی  جامعه شناسی جوانان 

 

از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع  فصلنامه، هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایند:

برگه مربوط به "موافقت‌نامه واگذاری ‌حق انتشار مقاله در  "پژوهشنامه  جامعه شناسی جوانان" به امضاء نویسنده مسئول و مکاتبه کننده تکمیل و ارسال گردد

 (برای دریافت برگه موافقت نامه اینجا را کلیک کنید)

موضوع مقالات:

موضوع مقالات باید در زمینه‌ ی جامعه شناسی جوانان باشد.

شرایط بررسی مقالات:

1-     حاصل مطالعات، تجربه و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2-     مقاله قبلاً درنشریه یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد.

3-     مقاله باید مشتمل بر چکیده‌ی فارسی و انگلیسی ، واژه‌های کلیدی، مقدمه، بدنه‌ی اصلی تحقیق ( چارچوب نظری، روش تحقیق، یافته ها)، بحث و  نتیجه‌گیری و فهرست منابع  و مآخذ به انگلیسی باشد.

4-      مقالات ارسالی در صفحات کاغذ A4 یکرو با فاصله‌ی تقریبی میان سطور 1، سمت راست 5/6، سمت چپ 5/2، بالای صفحه 3/3 و پایین صفحه 4/7 سانتیمتر با قلم نازنین فونت 13 (برای مقالات لاتین با قلم تایمز12) تحت نرم‌افزارWord 2003 حروف چینی و به ‌دفتر پژوهشنامه ارسال شود. در غیر اینصورت از بررسی مقاله معذوریم. ارسال دیسکت مقاله بعد از پذیرش آن ضروری است.

5-     مقالات ارسالی به جز اصل مطالب باید دارای صفحات ذیل باشند:

صفحه‌ی اوّل:

-     عنوان‌ مقاله به انگلیسی و فارسی، نام نویسنده یا نویسندگان به انگلیسی و فارسی. (نام نویسنده عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود.)

-     رتبه‌ی علمی ونام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی.

-     نشانی کامل نویسنده‌ی عهده‌دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شماره‌ی تلفن، شماره‌ی دورنگار و نشانی پست الکترونیکی.

*    چنان چه مقاله مستخرج از پایان‌نامه یا حاصل کار پژوهشی باشد در صفحه‌ی اوّل درج شود.

صفحه‌ی دوّم به انگلیسی :

-     عنوان کامل مقاله ، چکیده‌ (حداکثر 200 کلمه، معادل 15 سطر) و واژه های کلیدی (حداکثر 5 واژه)

 

صفحه‌ی سوّم به فارسی :

-     عنوان کامل مقاله ، چکیده‌ (حداکثر 150 کلمه، معادل 12 سطر) و واژه های کلیدی (حداکثر 5 واژه)

1-      جداول نزدیک به متن مربوطه آورده  شود. منحنی‌ها، شکل‌ها و نمودارها سیاه و سفید، روشن، دقیق و اصل باشند.

در متن مقاله به شماره‌ی عکس‌ها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آن‌ها مشخص شود.

2-     یادداشت ها به صورت پی نوشت در پایان مقاله قبل از منابع آورده شود .

3- ارجاعات در متن مقاله به شکل فارسی داخل پرانتز به صورت ( نام خانوادگی ، سال : صفحه ) آورده شود .

4- ضرورت دارد به جهت دست یابی راحت به ارجاعات در فهرست منابع معادل لاتین اسامی فارسی در داخل متن و همین طور واژه ها و اصطلاحات خارجی به صورت اعداد توک از 1 تا ... شماره گذاری شده و در پاورقی آورده شود.

5-  فهرست منابع بدون شماره، به ترتیب حروف الفبا (به صورت انگلیسی) آورده شود و از تکرار آن خودداری گردد.

6-  در ذکر منابع برای تبدیل منابع فارسی به انگلیسی از الگوی زیر استفاده شود(در نوشتن منابع از فرمت APA استفاده شود.)

متن فارسی:

مدهوشی، مهرداد و نصیری، آذر (1389) تاثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، شماره پیاپی38،‌سال دهم، نیمه اول 1389.

انگلیسی متن  فارسی:

Madhoshi, Mehrdad and Nasiri Azar (2010), The in Fluce of industry Characteristic on new firms surrival, Journal of Executive Management, No.1(38),val .10  (In Persian)

7-  مقاله‌های رسیده ابتدا از طرف هیأت تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود توسط سه نفر از صاحب‌نظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

8-  مسؤولیت صحّت و سقم مطالب مقاله به عهده‌ی نویسنده است.

9-  مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌ی دکتری و کارشناسی ارشد در صورتی که مسؤولیت آن را استاد‌ راهنما قبول کرده باشد قابل بررسی است.

10-   مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‌شود.

11-  حداکثر حجم مقالات با منابع ، جداول و اشکال 25 صفحه می‌باشد.

12-  فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

13-  پس از چاپ مقاله سه نسخه از فصلنامه به هر یک از نویسندگان اهدا خواهد شد.